Kritik

Koreografisk Journal kommer framöver även att vara en plattform för att publicera kritiska texter.