Om

Koreografisk Journal ges ut av Koreografiska Konstitutet

Redaktörer /
Ansvariga utgivare

Rebecca Chentinell
Marie Fahlin

Form
Micael Bäckström
MBM förlagKoreografisk Journal är en tidskrift som med utgångspunkt i koreografi som konstområde driver och berikar en aktuell konstnärlig såväl som samhällelig diskurs. Journalen speglar dansens och koreografins rörelse och utveckling i en svensk kontext, likväl som hur den sammanflätas med en större global samtid.

Koreografisk Journal skapar ett sammanhang där tongivande och nya röster om koreografi utvecklar såväl det egna som andra konst- och kulturområden. Journalen publicerar nyskrivna texter, på svenska eller engelska, av verksamma koreografer, dansare, curatorer, kritiker, teoretiker och konstnärer.

Den tryckta journalen har getts ut sedan 2013 och utkommer med två nummer om året där varje nummer fördjupar sig i en specifik tematik, så som Kritik, Dans och Koreografi, Curating, Dokumentation, Text samt Dressyr. På hemsidan publiceras nyskrivna artiklar likväl som text- och bildbaserade koreografiska verk, men den fungerar även som ett forum för aktuell debatt och kritik.

Är du intresserad av att skriva en artikel, kritik, debattinlägg eller ett koreografiskt verk? Hör av dig till oss!

Klicka på bilden för att komma till en intervju av Reading edge med
Koreografiska Konstitutet!