All posts filed under: Arkiv

Reading edge intervju

Inför utgivningen av Koreografisk Journal #5 tog c.off kontakt med Koreografiska Konstitutet – Marie Fahlin och Rebecca Chentinell, för ett fördjupat samtal om det aktuella numret, deras tankar om relationen mellan text och koreografi, samt tidskriften Koreografisk Journal generellt.