All posts filed under: Aktuellt

Release #7

KOREOGRAFISK JOURNAL #7, KONSTNÄRLIG FORSKNING Det sjunde numret och dess curaterade release är tänkt att skapa en plattform där skribenter från det koreografiska fältet tillsammans med läsare och publik kan dela, och vistas i, pågående forskning inom dans och koreografi – ett tidsdokument där den konstnärliga forskningen, inom och utanför akademin, kan mötas och delas. Koreografisk Journal #7 publicerar nyskrivna texter av svenska såväl som av internationellt verksamma koreografer och konstnärer, i det fria fältet och i de akademiska institutionerna: Klara Utke Acs [SE/DK], Erik Berg [SE], Moa Franzén [SE], Frédéric Gies [SE/FR], Mirko Guido [SE/IT], Janne-Camilla Lyster [NO], KAI-EN [SE], Lisa Torell [SE/NO] och Rasmus Ölme [SE/DK]. Releasen äger rum på Marabouparken konsthall den 2:a maj 2021 i samband med finissagen av Marie Fahlins utställning Centauring. Till releasen har vi bjudit in koreografer och dansare att fördjupa journalens tematik, bl.a. genom ett samtal mellan Marie Fahlin, Frédéric Gies och Efva Lilja modererat av Anna Koch, liksom konstnärliga framföranden av såväl koreografi som text av Klara Utke Acs, Disa Krosness (Frédéric Gies), Alice MacKenzie (Mirko …

Open Call

I maj 2021 kommer det sjunde numret av Koreografisk Journal att publiceras, och vi bjuder nu in skribenter och öppnar upp för textförslag kring temat Konstnärlig forskning inom koreografi! Istället för att ta avstamp i den senaste tidens debatt om den konstnärliga forskningens plats och position i det konstnärliga fältet, vill vi föreslå Koreografisk Journal, och dess curaterade release, som en plattform för att dela, och vistas i, pågående konstnärlig forskning i hela dess vittförgrenade fält. Det kommande numret av Koreografisk Journal bjuder in till att vara med och skapa ett tidsdokument där den konstnärliga forskningen, inom och utanför akademin, kan mötas och delas. Vi efterlyser texter skrivna av såväl verksamma i det fria fältet som i de akademiska institutionerna för att genom Koreografisk Journal belysa fördjupade och diversifierade perspektiv kring den konstnärliga forskningen inom koreografiområdet. Texterna kan vara alltifrån ett specifikt utsnitt ur en särskild konstnärlig utforskande praktik, den egna eller någon annans, mikrostudier av konkreta konstnärligt utforskande dilemman, möten eller överföringar, till texter som även behandlar frågor om konstnärlig forskning, men som har sin grund …